ACCOUNTANCY
LCCI
ACCA / CAT

BUSINESS
DBM
LANGUAGES
ENGLISH
IELTS
TOEFL
TESOL
MANDARIN
KOREAN
JAPANESE
BAHASA MALAYSIA


TOURISM
SECRETARIAL
MAICSA
IUB
COMPUTER
ART & DESIGN

TRAININGS
PRACTICAL ACCOUNT
PUBLIC SPEAKING
PROJECT WRITING
MINDMAP / MEMORY 
| English | Chinese | Korean | Bahasa Melayu
 Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC direka untuk:
  • Mengukuhkan kepakaran pelajar Bahasa Inggeris kami dalam 4 bidang utama bahasa iaitu pertuturan, pendengaran, pembacaan dan penulisan.
  • Memandu pelajar untuk mendapatkan kelayakan Bahasa Inggeris yang diiktiraf antarabangsa seperti ESOL (UK)
  • Menyediakan pelajar untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia dan di mana sahaja.
  • Membantu sesiapa yang sedang bekerja dengan melengkapkan mereka dengankomunikasi bahasa Inggeris yang penting untuk keberkesanan dalam menj alankan tugas.
 KANDUNGAN KURSUS

Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC adalah komprehensif, dan mengandungi pelbagai modul untuk meningkatkan pengalaman pembelaiaran para pelajar.
Selain daripada buku kursus utama, kursus ini juga mempunyai sesi berasaskan kemahiran yang memfokus kepada PERTUTURAN, PEMBINAAN TATABAHASA, KEMAHIRAN PENULISAN, INGGERIS DI MEDIA, UCAPAN dan sebagainya.

 KELAYAKAN ANTARABANGSA ESOL (UK)
Pelajar yang mengikuti Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC digalakkanuntuk mendapatkan kelayakan dengan menduduki peperiksaan ESOL dan Spoken ESOLyang akan diadakan pada penghujung setiap 10 minggu kursus ini dijalankan.
Pelajar yang lulus dalam peperiksaan ini layak untuk memperolehi kelayakan Diploma in ESOL pada tahap tertentu.
Kelayakan ESOL pada tahap Higher Intermediate dan Advanced mampu untuk mernenuhi syarat kemasukan bahasa Inggeris di sebahagian besar universiti yang terdapat di UK dan juga Australia.
Selain daripada ESOL, para pelajar juga boleh mengambil IELTS dan TOEFL di KCC.
 AKTIVITI-AKTIVITI
Sebagai tambahan kepada kelas-kelas yang diadakan, pihak kolej juga menganjurkan pelbagai aktiviti kokurikulum tambahan untuk para pelaj ar Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC termasuk pertandingan bahasa, drama, lawatan sambil belajar dan juga aktiviti-aktiviti sosial.
 SIJIL
Pelajar Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC akan menerima Sijil Kehadiran KCC serta trankrip kursus.

 PENGAMBILAN

JANUARI, MAC, JUN dan SEPTEMBER.

 PELBAGAI TAHAP
IEP Full Time 2008
IMPORTANT DATES TO REMEMBER:
1st INTAKE
Assessment Test : 7th January 2008
Orientation : 8th & 9th January 2008
Normal Timetable Commences : 15th January 2008
Last Day of Course : 26th June 2008
   
2nd INTAKE
Assessment Test : 9th April 2008
Orientation : 10th & 11th April 2008
Normal Timetable Commences : 15th April 2008
Last Day of Course : 26th June 2008
 
3rd INTAKE
Assessment Test : 9th July 2008
Orientation : 10th & 11th July 2008
Normal Timetable Commences : 15th July 2008
Last Day of Course : 24th September 2008
 
4th INTAKE
Assessment Test : 7th October 2008
Orientation : 8th & 9th October 2008
Normal Timetable Commences : 10th October 2008
Last Day of Course : 19th December 2008
 
Important Note:
  1. International ESOL Examinations will be scheduled for April, July, September and December soon after the Last Day of the Course for each intake.
  2. Each Intake consists of 10 weeks or 50 class days.
  3. Malaysian National & Sabah Holidays have already been considered in determining the above-mentioned dates.
  Click > HERE < to view Part-Time Courses Timetable

 

Cheap oakley sunglasses