Go Back to HOMEPAGEView Time, Date of Courses.
     
 
     
Sponsored Ads.
 
| English | Chinese | Korean | Bahasa Melayu
 
KP(JPS)5195/IPTS/165/Jld.II(38)
 
LEARN A PROVERB A DAY:
 
 Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC direka untuk:
  • Mengukuhkan kepakaran pelajar Bahasa Inggeris kami dalam 4 bidang utama bahasa iaitu pertuturan, pendengaran, pembacaan dan penulisan.
  • Memandu pelajar untuk mendapatkan kelayakan Bahasa Inggeris yang diiktiraf antarabangsa seperti ESOL (UK)
  • Menyediakan pelajar untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia dan di mana sahaja.
  • Membantu sesiapa yang sedang bekerja dengan melengkapkan mereka dengankomunikasi bahasa Inggeris yang penting untuk keberkesanan dalam menj alankan tugas.
 KANDUNGAN KURSUS

Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC adalah komprehensif, dan mengandungi pelbagai modul untuk meningkatkan pengalaman pembelaiaran para pelajar.
Selain daripada buku kursus utama, kursus ini juga mempunyai sesi berasaskan kemahiran yang memfokus kepada PERTUTURAN, PEMBINAAN TATABAHASA, KEMAHIRAN PENULISAN, INGGERIS DI MEDIA, UCAPAN dan sebagainya.

 KELAYAKAN ANTARABANGSA ESOL (UK)
Pelajar yang mengikuti Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC digalakkanuntuk mendapatkan kelayakan dengan menduduki peperiksaan ESOL dan Spoken ESOLyang akan diadakan pada penghujung setiap 10 minggu kursus ini dijalankan.
Pelajar yang lulus dalam peperiksaan ini layak untuk memperolehi kelayakan Diploma in ESOL pada tahap tertentu.
Kelayakan ESOL pada tahap Higher Intermediate dan Advanced mampu untuk mernenuhi syarat kemasukan bahasa Inggeris di sebahagian besar universiti yang terdapat di UK dan juga Australia.
Selain daripada ESOL, para pelajar juga boleh mengambil IELTS dan TOEFL di KCC.
 AKTIVITI-AKTIVITI
Sebagai tambahan kepada kelas-kelas yang diadakan, pihak kolej juga menganjurkan pelbagai aktiviti kokurikulum tambahan untuk para pelaj ar Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC termasuk pertandingan bahasa, drama, lawatan sambil belajar dan juga aktiviti-aktiviti sosial.
 SIJIL

Pelajar Program Intensif Bahasa Inggeris Sepenuh Masa KCC akan menerima Sijil Kehadiran KCC serta trankrip kursus.
 PENGAMBILAN

JANUARI, MAC, JUN dan SEPTEMBER.

 PELBAGAI TAHAP

IMPORTANT DATES TO REMEMBER:
1st INTAKE 2013
Assessment Test
: 8th January 2013
Orientation
: 9th & 10th January
Normal Timetable
: 11th January
Chinese New Year Break
: 9th to 17th February
Holiday: Birthday of Prophet S.A.W.
: 24th February
Good Friday
: 29th March
Last Day of Term
: 29th March
Term Break Off-Days
:30th March to 8th April
   
2nd INTAKE 2013
Assessment Test
: 9th April
Orientation
: 10th & 11th April
Normal Timetable
: 12th April
Holiday: Good Friday
: 29th April
Holiday: Labour Day
: 1st May
Holiday: Wesak Day
: 24th May
Harvest Festival
: 29th May to 1st June
Last Day of Term
: 25th June
Term Break Off-Days
: 27th June to 7th July
 
3rd INTAKE 2013
Assessment Test
: 8th July
Orientation
: 9th & 10th July
Normal Timetable
: 12th July
Holiday: Hari Raya
: 7th, 8th & 9thAug
IEP-ft Holiday: Merdeka Day
: 31st August
Malaysia Day
: 16th September
Last Day of Term
: 20th September
Term Break Off-Days
: 21st Sept to 1st October
 
4th INTAKE 2013
Assessment Test
: 2nd October
Orientation
: 3th & 4th October
Normal Timetable
: 7th October
Holiday: Hari Raya Korban
: 15th October
Holiday: Deepavali
: 4th November
Holiday: Awal Muharam
: 5th November
Last Day of Term
: 17th December
Term Break Off-Days
: 18th December to 6thJanuary 2014
 
Important Note:
  1. International ESOL Examinations will be scheduled for April, July, September and December soon after the Last Day of the Course for each intake.
  2. Each Intake consists of 10 weeks or 50 class days.
  3. Malaysian National & Sabah Holidays have already been considered in determining the above-mentioned dates.
 
     
Copyright © Kinabalu Commercial College 2013. All rights reserved.
 
 
 
Sponsored Ads.
 
Your Ad Here
Cheap oakley sunglasses